למי מוענק הפטור? - היסטוריה ישראלי

למי מוענק הפטור?


כיום מקובל להניח שמרבית ההתארגנויות של גופים שפועלים בסביבה עסקית נועדו לשם תכלית מרכזית אחת – השגת רווחים. אכן, עסקים רבים, לרבות עוסקים מורשים, חברות פרטיות וחברות ציבוריות פועלים כאשר מטרתן העיקרית היא לגדיל את בסיס הרווח שלהן. עם זאת, יש מקום חשוב מאוד גם לארגונים מסוג אחר, כאלה שמטרתם העיקרית איננה להגיע לרווחיות. גופים כאלה מכונים מלכ”רים, כאשר משמעות השם הינה בפשטות – מוסד ללא כוונת רווח. עקרון אי הרווחיות כפי שמשתמע משמו, כל מוסד ללא כוונת רווח הוקם שלא למטרת רווח. עקרון זה, שחייב להיות עקרון מרכזי ומהותי בכל פעילותו של גוף מסוג זה, חייב להיות מוחלף בעקרון אחר, שיהיה הסיבה להקמתו ולפעילותו של אותו הגוף. בין המלכ”רים הפועלים כיום ניתן למצוא סוגים שונים של התאגדויות.

בין היתר ניתן למצוא: מוסדות שנועדו לספק תועלת ציבורית או מטרה חברתית. ארגונים וולונטריים, שפעילותם מבוססת ברובה על מתנדבים, שאינם מקבלים שכר. עמותות שונות – גופים שפועלים באמצעות קבלת תקציבים ממשלתיים. ארגונים שפעילותם מבוססת בעיקרה על קבלת תרומות. לעיתים התרומות נועדו להשלים הכנסות נוספות מפעילות אך לרוב, התרומות הן מקור ההכנסה העיקרי.עיקרי החקיקה אודות מוסדות ללא כוונת רווח בחוק מס ערך מוסף בחוק מס ערך מוסף התשל"ו – 1975 נקבעו הוראות באשר לגביית מס ערך מוסף ממוסדות ללא כוונת רווח, מלכ"ר . 

מיסוי מוסדות ללא כוונת רווח מאת ד"ר אבי וינרוט ספר זה מבוסס על עבודת המ.א של ד"ר אבי וינרוט שנערכה באוניברסיטת בר אילן בהנחיית פרופ' אהרן נמדר. הספר רלבנטי לעמותות, קופות גמל, קופות חולים, אגודות ספורט, מוסדות תרבות, מוסדות דת, ועדי עובדים, אגודות צדקה ורשויות מקומיות. הספר עוסק בפטור הניתן ל"מוסד ציבורי" ולמלכ"ר (מוסד ללא כוונת רווח) מתשלום מס הכנסה ומע"מ. בכלל זה מתייחס הספר לסוגיות פרקטיות כגון מלכ"ר כצרכן, מלכ"ר כיבואן, מלכ"ר כמלווה כספים, מלכ"ר כמוכר או כמשכיר מקרקעין, מלכ"ר כקונה או כשוכר מקרקעין, הפקעה, מס שכר, פעילות מלכ"ר באיזור יהודה ושומרון ואף בתכנון מס ע"י מלכ"ר. הספר משלב בין המישור הפרקטי למישור העיוני, צוטט בפסקי דין רבים של כל ערכאות השיפוט וזכה לתפוצה רחבה ביותר. הספר יצא בהוצאת חושן למשפט בע"מ.

לצד הפטור מתשלום מע”מ, על מוסדות ללא כוונת רווח מוטל מס ייחודי, שנועד למנוע מצבים של הגדרה מלאכותית. המס, שמכונה מס שכר, מוטל בכל מקרה שבו בעלי תפקיד בארגון כזה מקבלים שכר גבוה. דבר זה בא למנוע מצב שבו רווחים נמשכים על ידי הבעלים בצורה של משכורת, דבר שכאמור עומד בניגוד לעקרון היסודי של פעילות ללא מטרת רווח.